CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP slave / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP master/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNet/IP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
CAN Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67290 - 232 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67042 - CANopen / CAN (to link: CAN devices <-- HD67042--> Masters/Slaves CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A031 - CAN / CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV, PCB Treatment) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67235 - DeviceNet / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN (to have:Transparent Tunnelling or Polling with buffering ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi (to connect some CAN devices with a WiFi net ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi (to connect some CAN devices with a WiFi net ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - Ethernet / CAN (to have: trasparently the CAN on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet (DIN-rail mounting) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67513 - Ethernet / CAN (to link: devices CAN <-- HD67513 --> Devices Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67413 - Ethernet / CAN (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM