CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

Thermoplastic Pumps    Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Thermoplastic Pumps NZ Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Thermoplastic Chemical Pumps in GFRPP/CFR-PVDF NS Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Magnetic Drive Pumps   Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Thermoplastic Magnetic Drive Pumps in GFRPP/CFR-PVDF/PVDF/PP MZ Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Standard Non Metallic Magnetic Drive Pumps in PFA/PVDF/CFRPVDF MJ / MJ-B Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Linear Position Sensor    953 VMax Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Linear Position Sensor 952 BlueOx Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Linear Position Sensor 950IS Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Compact Housing 958A Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rod Style Linear Position Sensor 958A Embedded Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Housing 950MD Housing Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Linear Position Sensor 955 BRIK Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Linear Position Sensor 957 BRIK Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rod and Barrel Style (BLOK) LDT 956 BLOK Housing Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Linear Position Sensor ReadyLink Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
 Series Linear Cable Reel Sensor 925 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotating Cam Limit Switch    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotating Cam Limit Switch 1980 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotating Cam Limit Switch with Resolver 1980R Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Opto-Cam Rotating Cam Limit Switch 1983 Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Gate Hoist Rotating Cam Limit Switch 1997 Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Drive-Chek Base Multi-purpose Sub Base 1970 Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotary Limit Switch    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotary Limit Switch 2000 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Rotary Limit Switch  2006K Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Resolver    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Resolver Assembly 1986 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Mill Duty Housing Resolver 1986MD Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series Explosion Proof Resolver 1986XP Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Programmable Limit Switch (PLS)    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
High Speed 2500 Series  Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Micro-Set 1995A Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Micro-Set with Brake Monitor 1995B Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Micro-Set with LDT Input 1995L Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Press Set 1992 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Interface Modules   Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Series PLC 2120 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
DeviceNet Resolver 1990DN Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Shut Height Monitor 2110 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Ram-Set Shut Height Controller 1996 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Safety Products, Foot and Palm Switches    Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Safetimeter 1999 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Palm and Foot Switches 1025 Series Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
Level Measurement  7330 Series Pro-Stik II Ametek Gemco , Ametek Gemco  Vietnam
100% Taiwan Origin   16 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V
100% Korea Origin WISE Vietnam Ordering code: T9322B1FH4104252
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BExBGL2DPDC024AB1A1R/R
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BExBGL2DPDC024AB1A1R/A