CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67047 - J1939 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67439 - J1939 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67011 - Modbus / CAN (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67511 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67511--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67411 - Modbus / CAN (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67012 - Modbus / CAN (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67514--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN (to link: Devices CAN <--HD67515--> Slaves Modbus on Ethernet)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67606 -PROFINET / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN (to link: a CAN Device <--HD67577--> a Slave PROFIBUS ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB (Device table) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67420 - CAN / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
CANopen Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67290 - 232 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67042 - CAN / CANopen (to link: CAN devices <-- HD67042--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A031 - CAN / CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV, PCB Treatment) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter (for separate CANopen branches) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM