CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Camera Lens Ống kính máy ảnh H35Z1015AMS-MP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh E24Z1018-MPIR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H21Z1016AMS-MP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H60Z1238A Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H30Z1015AMSP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR-IR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z1218AMSP-2 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z0812AMSP-2 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H6Z0812AMSP Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh BW2M2810DN-1000 Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh TG3Z0312FCS-MPIR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh HG3Z4512AFCS-IR Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh EX-2 or EX-2CS Yujin System Vietnam
Adapter Ring VM-400 Yujin System Vietnam
ES-LAM Voltage Level Converter ES-LAM 06 /... Schaeper Vietnam
ES-LAM Voltage Level Converter ES-LAM 13 /... Schaeper Vietnam
ES-LAM Voltage Level Converter ES-LAM 8x2 /... Schaeper Vietnam
Alarm Indicator ES-STM8x2 Alarm Signalling Module Schaeper Vietnam
 Relay Module ES-REM04 Schaeper Vietnam
Electronic Dimmer ES-DIM  Schaeper Vietnam
Modular Control Panel ES-MBF Schaeper Vietnam
Synchronisation Monitor ES-FDP-AW1 Schaeper Vietnam
Synchronisation Monitor ES-SVGL2 Schaeper Vietnam
Current Monitors ES-I30 Schaeper Vietnam
Current Monitors S-I304 Schaeper Vietnam
Current Monitors ES-I314 Schaeper Vietnam
Drive Monitor ES-SV11 Schaeper Vietnam
Drive Monitor ES-FDP-F Schaeper Vietnam
Drive Monitor ES-FDP-S Schaeper Vietnam
Crane Frequency Control ES-FDP-KR85s Schaeper Vietnam
Crane Frequency Control ES-FDP-KR85e Schaeper Vietnam
Crane Frequency Control ES-FDP-KR85L Schaeper Vietnam
Crane Frequency Control ES-FDP-KR85l Schaeper Vietnam
Crane Frequency Control ES-FDP-KR85n Schaeper Vietnam
frequency and slippage sensor ES-FDP-FS8s Schaeper Vietnam
frequency and slippage sensor ES-FDP-FS2s Schaeper Vietnam
Digital Frequency monitors ES-FDP-F122x Schaeper Vietnam
Digital Frequency monitors ES-FDP-F285x Schaeper Vietnam
Digital Frequency monitors ES-FDP-S222x Schaeper Vietnam
Digital Frequency monitors ES-FDP-S285x Schaeper Vietnam
Signal Preprocessing Device ESSV11.2 Schaeper Vietnam
Digital Synchronization monitor ESSVGL2 Schaeper Vietnam
AC/DC (Rotor) Current Sensor ES-IS30R Schaeper Vietnam
AC Current, Asymmetry and Contact Monitor ES-USIY314 Schaeper Vietnam
Actuation and Diagnostics for switching solenoid valves ES-ITD Schaeper Vietnam
Mounting Aid T-Set M 125 ES/DS Schaeper Vietnam
Mounting Aid T-Set M 250 ES/DS+C49 Schaeper Vietnam
Electronic vehicle immobiliser ES-WFS/RX5 Schaeper Vietnam
Belt Scale Systems_Weighbridge N64  Saimo weighbridge Vietnam