CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/IP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
Modbus Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67011 - CAN / Modbus (to link: a Masters Modbus <--HD67011--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67511 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67511--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67411 - CAN / Modbus (to link: a Masters Modbus <--HD67411--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67012 - CAN / Modbus (to link: Devices CAN <--HD67012--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67001 - CANopen / Modbus (to link: a Master Modbus <--HD67001--> Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Devices CANopen <--HD67002--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67422 - CANopen / Modbus slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: a Master DeviceNet <--HD67138--> a Master Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: a Master DeviceNet <--HD67141--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: a Master Modbus <--HD67151--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232 (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 (redundancy loop or linear connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485 (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485 (redundancy loop or linear connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM