CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67848-B2 - PROFINET / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67090 - PROFINET / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
PROFIBUS Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67045 - 232/485 / PROFIBUS (automatically exchanger, example for bar-code application)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67552 - CAN / PROFIBUS  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN (to link: a CAN Device <--HD67577--> a Slave PROFIBUS ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67551 - CANopen / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67571 - CANopen / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67554 - DeviceNet / PROFIBUS (to link: a Master DeviceNet <--HD67554--> Master PROFIBUS)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67574-A1 - DeviceNet / PROFIBUS (to link: a Master DeviceNet <--HD67574--> Master PROFIBUS)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet (to link: a DeviceNet Device <--HD67570--> a Slave PROFIBUS )) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67440 --> DeviceNet Master) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67555 - DeviceNet / PROFIBUS (to link: a Master PROFIBUS <--HD67555--> Slaves DeviceNet)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67563 - Ethernet / PROFIBUS (to link: a Master PROFIBUS <--HD67563--> Devices Ethernet )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67575-A1 - Ethernet / PROFIBUS (to link: a Ethernet Devices <--HD67575-A1--> Slaves PROFIBUS )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67576-A1 - PROFIBUS slave / Ethernet Client  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67553 - J1939 / PROFIBUS  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67053 - M-Bus / PROFIBUS  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67561 - Modbus / PROFIBUS (to link: a Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Modbus )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67562 - Modbus / PROFIBUS (to link: a Master Modbus <--HD67562--> a Master PROFIBUS)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67564 - Modbus TCP / PROFIBUS (to link: a Master PROFIBUS <--HD67564--> Slaves Modbus TCP )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67565 - Modbus TCP / PROFIBUS (to link: Masters Modbus TCP <--HD67565--> a Master PROFIBUS )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67579-A1 --> Modbus TCP Client devices) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67950 - PRIFIBUS master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67951 - PRIFIBUS slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67252 - NMEA 2000 / PROFIBUS  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67457 - NMEA 2000 / PROFIBUS  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM