CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Vaisala Vietnam Code: HMT330 7S1D001BXAA100A1DAABAA1
Humidity and Temperature Transmitter; Transmitter type: HMT337 for high humidities; Probe cables: Probe 2m +180C
Additional temperature probe: 2m, -70..+180°C 1/4 DIN Class B
Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws With warmed RH-pro+T-pro; No display, power supply : Standard (10...35V,24VAC)
Signal output: Analog Output 4...20mA; Analog output signals for Ch1: 0...100%RH; Analog output signals for Ch2: Special (pls confirm as placing order); Output units: Metric Units; Option for module slot 1&2: no module; Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5; Transmitter installation: Wall Mounting Kit; Humidity sensor: Heated composite sensor; Sensor protection: PPS Grid with Steel Netting; No Installation Kit, No Accessories
Vaisala Vietnam Humidity and Temperature Transmitter
Code: HMT330 7S1D011BXAA100A45CQBAA1
Transmitter type: HMT337 for high humidities
Probe cables: Probe 2m +180C
Additional temperature probe: T-probe, 2m, -70..+180°C 1/4 DIN Class B; Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws With warmed RH-pro+T-pro ; No Display
Power supply: Standard with Galvanic Isolation Module
Signal output: Analog Output 4...20mA
Analog output signals for Ch1: 0...100%RH
Analog output signals for Ch2: Special – pls confirm and make clear as order ; No Analog output signals for Ch3
Analog output range for temperature: no T range
Output units: Metric Units; No Option for module slot 1&2
Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
Transmitter installation: DIN Rail Clips with  Installation Plate
Humidity sensor: Heated composite sensor HUMICAP180C
Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L  HM47280
Installation kit for probe: Swagelok for 12mm Probe 1/2" NPT Thread ; User´s Guide HMT330 English
No PC Accessories ; No Calibration Contract ISO9001 Calibration
Vaisala Vietnam Code: HMT330 7S0A001BCAE200A0AACBCA1
Humidity and Temperature Transmitter
Transmitter type: HMT337 for high humidities
Probe cables: 2m +180C; No Additional temperature probe
Calculations: Code RH+T, No Display
Power supply: Standard (10...35V,24VAC)
Signal output: Analog Output 4...20mA
Analog output signals for Ch1: 0...100%RH
Analog output signals for Ch2: Temperature Range -40...+180C
No Analog output signals for Ch3
Output units: Non Metric Units
Option for module slot 1 &2: No Module
Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
No Transmitter installation
Humidity sensor: General purpose HUMICAP180R
Sensor protection: PPS Grid with Steel Netting
Installation kit for probe: Duct Installation Kit For HMT333 and HMT337 ; User´s Guide HMT330 English
PC Accessories: MI70LINK PC Software with RS232 Serial Cable with D9 Female Connector
No Calibration Contract ISO9001 Calibration
No Maintenance Contract
Vaisala Vietnam Humidity and Temperature Transmitter
Code: HMT330 7S1D001BBBB211A15ACBBA1
Transmitter type: HMT337 for high humidities
Probe cables: Probe 2m +180C
Additional temperature probe: T-probe, 2m, -70..+180°C 1/4 DIN Class B; Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws With warmed RH-pro+T-pro ; No Display
Power supply: Standard (10...35V,24VAC)
Signal output: Analog Output 4...20mA
Analog output signals for Ch1: 0...100%RH
Analog output signals for Ch2: 0...100%RH
Analog output signals for Ch3: 0...100%RH
Analog output range for temperature: Temperature Range -40...+60C ; Output units: Non Metric Units
Option for module slot 1: Relay Module
Option for module slot 2: Relay Module
Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
Transmitter installation: Wall Mounting Kit
Humidity sensor: Heated composite sensor HUMICAP180C
Sensor protection: PPS Grid with Steel Netting
Installation kit for probe: Duct Installation Kit For HMT333 and HMT337 ; User´s Guide HMT330 English
PC Accessories: RS232 Serial Interface Cable with D9 Female Connector ; No Calibration Contract ISO9001 Calibration
No Maintenance Contract