CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

cam-bien-tiem-can-mini-ø-m08-range-01mm-model-fcu1-0801n-bcu3-inductive-sensor-htm-sensor-viet-nam.png

 

Cảm biến tiệm cận mini Ø M04, range 0.mm FCU1-040.8P-B3U0.2-P5  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M04, range 01mm FCU1-0401N-B3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M04, range 01mm FCU1-0401P-A3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M05, range 01mm FCU1-0501N-B3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M05, range 01mm FCU1-0501N-BCU3  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 01mm FCU1-0801N-ARS4  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 01mm FCU1-0801N-BCU3  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 01mm FCU1-0801P-A3R2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 01mm FCU1-0801P-B3R2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 01mm FCU1-0801P-B3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M08, range 1.mm FCU1-081.5N-A3R2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M12, range 02mm FCU1-1202A-AUL3  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M12, range 02mm FCU1-1202C-A2U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M12, range 02mm FCU1-1202C-BCU3Z  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M12, range 02mm FCU1-1202N-S4U2Y  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M12, range 02mm FCU1-1202N-SCU4Y  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M18, range 05mm FCU1-1805N-ARS4  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M18, range 05mm FCU1-1805P-BRS4  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M03, range 0.8mm FCU1-D030.8P-A3S0.2-P5  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M03, range 0.8mm FCU1-D030.8P-A3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M04, range 0.8mm FCU1-D040.8N-B3U0.2T-SN8  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M05, range 1.5mm FCU1-D051.5N-A3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam
Cảm biến tiệm cận mini Ø M05, range 1.5mm FCU1-D051.5P-A3U2  HTM Sensor Việt Nam, STC Việt Nam