CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67452 - Modbus / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67225 - Modbus TCP / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67455 - Modbus TCP / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter (port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter (port RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67252 - PROFIBUS / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67457 - PROFIBUS / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67459 - PROFINET / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 (triple 4kV isolation) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
PROFINET Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67952 - PRIFINET master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67606 - PROFINET / CAN  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67607 -PROFINET / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67608 - PROFINET / DeviceNet Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67609 - PROFINET / DeviceNet Slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67610 - PROFINET / J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67660 - PROFINET / EtherNet/IP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET ADFweb , ADFweb VIETNAM