CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
DALI Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
DeviceNet Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67235 - CAN / DeviceNet (to link: a Slave DeviceNet <-- HD67235--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <-- HD67134--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <-- HD67134--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet (to link: Master DeviceNet <-- HD67043 --> Devices Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet (to link: Devices Ethernet <-- HD67513 --> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <--HD67138--> a Master Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <--HD67141--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet (to link: Master Modbus <--HD67151--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <--HD67140--> a Master Modbus TCP) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <--HD67139--> Slaves Modbus TCP) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet (to link: Master Modbus TCP <--HD67152--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67942 - DeviceNet master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67943 - DeviceNet slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67574-A1 - PROFIBUS / DeviceNet (to link: a Master DeviceNet <--HD67574-A1--> Master PROFIBUS) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet (to link: a DeviceNet Device <--HD67570--> a Slave PROFIBUS )) ADFweb , ADFweb VIETNAM