CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
Optic Fiber Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber (redundancy loop or linear connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber (redundancy loop or linear connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67060 - Looping fiber (to get: a single fiber link --> a fiber loop ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67061 - Looping redundancy fiber (to get: a single fiber link --> a fiber loop redundancy )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
J1939 Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67290 - 232 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67685 - BACNet / J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67121 - Bridge J1939 (for separate J1939 nets) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67150 - J1939 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67438 - J1939 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67439 - J1939 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67047 - J1939 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 (to link: a Master DeviceNet <-- HD67137--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - Ethernet / J1939 (to have: trasparently the J1939 on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM