CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Wisserblad verend 500 mm / HP Rubber 2175.HP Exalto Vietnam
Wisserblad verend 550 mm / HP Rubber 2176.HP Exalto Vietnam
Wisserblad verend 600 mm / HP Rubber 2177.HP Exalto Vietnam
EXTERNAL WIPER HOUSING   Exalto Vietnam
External Wiper System Connector Kit 2197.301 Exalto Vietnam
Externe Ruitenwisserbehuizing compleet tbv 223BD 2197.3 Exalto Vietnam
WIPERMOTORS   Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser 255BS 12V ..° 55Nm wd 35 mm 211255.35 Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser 255BS 12V ..° 55Nm wd 65 mm 211255.65 Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser 255BS 24V ..° 55Nm wd 35 mm 212455.35 Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser 255BS 24V ..° 55Nm wd 65 mm 212455.65 Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser XP2 24V 30Nm wd25 212430.25 Exalto Vietnam
Exalto Ruitenwisser XP2 24V 30Nm wd50 212430.5 Exalto Vietnam
Exalto rw 2110BS 24V ..° 110 Nm wd 25 mm 2178.11 Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 12V 25mm as - Massavrij 2151225IER Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 12V 50mm as - Massavrij 2151250IER Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 12V 75mm as - Massavrij 2151275IER Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 24V 25mm as - Massavrij 2152425IER Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 24V 50mm as - Massavrij 2152450IER Exalto Vietnam
Exalto rw 215BD 24V 75mm as - Massavrij 2152475IER Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 20 enkel XA2165.30S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 20 mm XA2165.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 35 enkel XA2165.32S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 35 mm XA2165.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 55 mm XA2165.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 12V ..° 23Nm wd 75 mm XA2165.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 20 enkel XA2166.30S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 20 mm XA2166.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 35 enkel XA2166.32S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 35 mm XA2166.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 55 enke XA2166.35S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 55 mm XA2166.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 75 enke XA2166.40S Exalto Vietnam
Exalto rw 223BD 24V ..° 25Nm wd 75 mm XA2166.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 12V ..° 23Nm wd 20 mm XA2167.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 12V ..° 23Nm wd 35 mm XA2167.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 12V ..° 23Nm wd 55 mm XA2167.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 12V ..° 23Nm wd 75 mm XA2167.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 24V ..° 25Nm wd 20 mm XA2168.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 24V ..° 25Nm wd 35 mm XA2168.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 24V ..° 25Nm wd 55 mm XA2168.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 223BS 24V ..° 25Nm wd 75 mm XA2168.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 223KG 12V ..° 23Nm glas 17 mm XA2125 Exalto Vietnam
Exalto rw 223KG 24V ..° 25Nm glas 17 mm XA2126 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 12V ..° 32Nm wd 20 mm. 2157.3 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 12V ..° 32Nm wd 35 mm 2157.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 12V ..° 32Nm wd 55 mm. 2157.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 12V ..° 32Nm wd 75 mm. 2157.4 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 100 mm. 2158.45 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 125 mm. 2158.5 Exalto Vietnam