CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

100% China Origin DEA Vietnam Model: DF9032/03/03 0~50mm
100% China Origin DEA Vietnam Model: DF9011
100% China Origin DEA Vietnam Model: DF9032
100% Japan Origin Riken Keiki Vietnam Model: GX-2009
100% Germany Origin Honsbergs Vietnam Flow Transmitters RRI- 025GVQ160V10KE+ LABO-RRI-INS
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: DTX-200
100% Korea Origin HISCO Vietnam SF6 Gas Density Digital Monitor (3800 Series)
100% UK Origin E2S Vietnam Model: K-SML15AC380G
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: OnCell G3111-HSPA
100% Denmark Origin Vetec Vietnam Model: P1001/6-L-ANI-0-485-R-AC
100% Denmark Origin Vetec Vietnam Model: P1001/6-P-ANI-0-485-R-AC
100% Korea Origin Kwangjin Vietnam Model: KR2206-40A-20A
100% Korea Origin Kwangjin Vietnam Model: KR2207-40A-20A
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: AC1333
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: AC1258
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: LR2750
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: E33213
100% Germany Origin IFM Vietnam Code: E43348
100% Germany Origin VEGA Vietnam Model: PS69.IXCSDAHXANAXX
100% Germany/Slovakia Origin Kromschroder Vietnam Code: 86048010
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1060445
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1041114
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1065887
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 1041114
100% Italy Origin GM International Vietnam Model: D1072D
100% Japan Origin Nitto Seiko Vietnam Model: KH250FB
100% Japan Origin Nitto Seiko Vietnam Model: EZ2-11011P500P0
100% Japan Origin Nitto Seiko Vietnam Model: KA075DB-T-20
100% Japan Origin Showa Sokki Vietnam Model: MRU-500N
100% Germany Origin DIAS Infrared Vietnam Item no.: 4048243211
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2320911
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2708274
100% Germany Origin Phoenix Contact Vietnam Code: 2909519
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: DX2-1000
100% USA/China Origin Jenco Instrument Vietnam Model: 6230MKA
100% USA/China Origin Jenco Instrument Vietnam Model: 9250MKA
100% Japan Origin HODAKA Vietnam Replaced by: HT-1300ZS
100% Germany Origin VEGA Vietnam Model: PS67.XXBAHHKMXX
100% Germany Origin VEGA Vietnam Model: MET391.XXHXX
100% Germany Origin Novotechnik Vietnam Art number: 055712
100% Germany Origin Novotechnik Vietnam Art number: 055663
100% Germany Origin Novotechnik Vietnam Art number: 059010
100% Germany Origin Novotechnik Vietnam Art number: 023264
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI3COMM4
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI310LTFCB3
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI310G5SCB3
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI310LTSCB15
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI310LTSCB30
100% USA Origin Fluke Process Instrument Vietnam Model: RAYMI3COMM
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT-820JL(HG-J-0006)