CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus slave - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
IEC 61850 Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
KNX Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67809 - DeviceNet slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM