CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 20 mm. 2158.3 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 35 mm 2158.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 55 mm 2158.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 232BD 24V ..° 32Nm wd 75 mm 2158.4 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 12V ..° 23Nm wd 100 mm XA2151.45 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 12V ..° 23Nm wd 20 mm XA2151.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 12V ..° 23Nm wd 35 mm XA2151.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 12V ..° 23Nm wd 55 mm XA2151.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 12V ..° 23Nm wd 75 mm XA2151.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 100 mm XA2152.45 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 125 mm XA2152.50 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 20 mm XA2152.30 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 35 mm XA2152.32 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 55 mm XA2152.35 Exalto Vietnam
Exalto rw 233BD 24V ..° 25Nm wd 75 mm XA2152.40 Exalto Vietnam
Exalto rw 235KG 12VH ..° 15Nm glas 17 mm XA2123 Exalto Vietnam
Exalto rw 235KG 24V ..° 25Nm glas 17 mm XA2124 Exalto Vietnam
Exalto rw 240BS 12V ..° 40Nm wd 30 mm 211240.3 Exalto Vietnam
Exalto rw 240BS 24V ..° 40Nm wd 30 mm 212440.3 Exalto Vietnam
Exalto rw 280BS compact 24V ..° 80 Nm wd 25 mm 2178.08 Exalto Vietnam
Exalto rw 285BS compact 24V ..° 85Nm wd 25 mm 2178.085 Exalto Vietnam
Meerprijs inkorten aslengte tbv 232BD/233DB/235KK 2109.01 Exalto Vietnam
Meerprijs op maat maken 240BS 2181.05 Exalto Vietnam
Meerprijs op maat maken 250BS 2181.03 Exalto Vietnam
Meerprijs op maat maken 280BS max 125 mm 2181.02 Exalto Vietnam
WASHING SYSTEMS   Exalto Vietnam
Elektrisch verwarmde sproeikop 220V 2149 Exalto Vietnam
Elektrisch verwarmde sproeikop 24V 2148 Exalto Vietnam
Haakse schotkoppeling 4x6 mm leiding 2153 Exalto Vietnam
Knie 6x6 mm 2129 Exalto Vietnam
Knie verbindingsstuk 6x6 mm 2131 Exalto Vietnam
Kunststof leiding grijs 4x6 mm p/mtr 2157.N Exalto Vietnam
Magneetventiel 1/4" 12 V compleet 2142 Exalto Vietnam
Magneetventiel 1/4" 24 V compleet 2143 Exalto Vietnam
Magneetventiel 1/8" 12 V compleet 2137 Exalto Vietnam
Magneetventiel 1/8" 24 V compleet 2138 Exalto Vietnam
Rechte inschroefkoppeling 1/4 x4x6 mm 2117 Exalto Vietnam
Rechte inschroefkoppeling 1/4 x6 mm 2119 Exalto Vietnam
Rechte inschroefkoppeling 1/8 x4x6 mm 2116 Exalto Vietnam
Rechte inschroefkoppeling 1/8 x6 mm 2118 Exalto Vietnam
Rechte schotkoppeling 4x6 mm leiding 2150 Exalto Vietnam
Rechte verbindingskoppeling 1/4 x4x6 mm 2120 Exalto Vietnam
Reservoir 1,2 ltr met 1 pomp 12 V 2100.PT-0701080 Exalto Vietnam
Reservoir 1,2 ltr met 1 pomp 24 V 2100.PT-0701081 Exalto Vietnam
Reservoir 20 ltr met pomp 24V 2192 Exalto Vietnam
Reservoir 5 ltr met 1 pomp 24 V 2100.PT0701021 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met 2 pompen 12 V PT0701042 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met 2 pompen 24 V PT0701043 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met 2x pomp 24V 2194.1 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met 3 pompen 12 V PT0701044 Exalto Vietnam