CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

|_ HD67213 -Ethernet / J1939 (to link: Devices Ethernet <--HD67213--> Slaves J1939) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67212 - Modbus / J1939 (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67050 - Modbus / J1939 (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67610 - PROFINET / J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 (triple 4kV isolation) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67162 - J1939 / SNMP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67448 - J1939 / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
M-Bus Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67024 -M-Bus / USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67051 - CANopen / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67694-IP - BACnet IP slave / M-Bus master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67029 - Modbus / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67163 - M-BUS / SNMP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
M-Bus Wireless Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM