CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67844-B2 - Modbus TCP Master / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67845-B2 - Modbus TCP Slave / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
MQTT Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67937-IP - BACnet IP master/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP master/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67938-IP - BACnet IP slave/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67942 - DeviceNet master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67943 - DeviceNet slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67932 - Serial / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter (port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter (port RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67950 - PRIFIBUS master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67951 - PRIFIBUS slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67952 - PRIFINET master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
NMEA 2000/0183 Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
 HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67723 - BACNet Master / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67290 - 232 / CAN ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67250 - CANopen / NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67461 - CANopen / NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67251 - DeviceNet / NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67462 - DeviceNet / NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - Ethernet / NMEA 2000 (to have: trasparently the NMEA 2000 on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67223 - Ethernet / NMEA 2000 (to link: Devices Ethernet <--HD67223--> Slaves NMEA 2000) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67455 - Ethernet / NMEA 2000 (to link: Devices Ethernet <--HD67455--> Slaves NMEA 2000) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67182F - Optic Fiber / NMEA 2000 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F - Optic Fiber / NMEA 2000, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67222 - Modbus / NMEA 2000  ADFweb , ADFweb VIETNAM