CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

KG-HC100 (KG-C100) KGAUTO
Contact block  
2a-2a, 2stage  
KG-H06ECCC KGAUTO
Hoist Switch – 6 buttons  
KG-H06ECAA KGAUTO
Hoist Switch – 6 buttons  
KG-H10EPMHAAA KGAUTO
Hoist Switch – 10 buttons  
KG-H10EPMHCCC KGAUTO
Hoist Switch – 10 buttons  
KG-LTLV2G KGAUTO
Led Turn Light  
KG-L101 KGAUTO
Limit Switch   
D.C Lamp type  
Variable roller lever  
KGEX-N4BD21G KGAUTO
Lamp Emergency Push Button  
KGEX-H4RD21R KGAUTO
Lamp Emergency Push Button  
KGS-J2M1 KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Selector switch  
KGS-H2M1 KGAUTO
Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Selector switch  
KGS-H3M2 KGAUTO
Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Selector switch  
KGX-JMD21R KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-JMD21A KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-JMD21G KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-JMD21W KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-JMV21R KGAUTO
Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-LMD21G KGAUTO
Ø30 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-HMD21R KGAUTO
Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-HMD21G KGAUTO
Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGX-HMD21Y KGAUTO
Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Lamp push button switch  
KGF-CM1R KGAUTO
Ø25 (Normal buried type) Plastic guide Push button  
KGE-C4R2R EMS KGAUTO
Ø25 (Normal buried type) Plastic guide Emergency Push Button  
KGE-C4R2R EMO KGAUTO