CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67121 - CANopen Bridge (for separate CANopen nets) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen (to link: a Master DeviceNet <-- HD67134--> Masters/Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67153--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN (to have:Transparent Tunnelling or Polling with buffering ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi (to connect some CAN devices with a WiFi net ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - Ethernet / CANopen (to have: trasparently the CANopen on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67503 - Ethernet / CANopen (to link: Masters/Slaves CANopen <-- HD67513 --> Devices Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67423 - CANopen / Ethernet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67150 - J1939 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67438 - J1939 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67051 - M-Bus / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67001 - Modbus / CANopen (to link: CANopen devices <--HD67001--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67002 - Modbus / CANopen (to link: Master Modbus <--HD67002--> CANopen devices) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67422 - CANopen / Modbus slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen (to link: Masters Modbus TCP <--HD67504--> Slaves CANopen) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen (to link: Devices CANopen <--HD67505--> Slaves Modbus TCP) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67551 - PROFIBUS Slave / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67607 -PROFINET / CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67430 - CANopen / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM