CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67169 - PROFIBUS slave / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67177 - PROFIBUS slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
SNMP Adap ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67693 - BACnet slave / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67170 - BACnet slave / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67726 - BACnet Master / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67420 - CAN / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67430 - CANopen / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67161 - DeviceNet slave / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67173 - DeviceNet slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67162 - J1939 / SNMP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67448 - J1939 / SNMP (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67163 - M-BUS / SNMP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67165 - Modbus slave / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67175 - Modbus slave / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A010 - Modbus slave / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67167 - Modbus TCP slave / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67176 - Modbus TCP slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67169 - PROFIBUS slave / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67177 - PROFIBUS slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67849-B2 - SNMP Manager / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67850-B2 - SNMP Agent / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67092 - SNMP / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
USB Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67119 - USB / Rs485  ADFweb , ADFweb VIETNAM