CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
BACnet/IP Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67694-IP - BACnet IP slave / M-Bus master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67086-IP - BACnet IP slave / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67937-IP - BACnet IP master/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67938-IP - BACnet IP slave/ MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNet/IP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
BACnet MS/TP Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM