CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 (redundancy loop or linear connection)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67021 -M-Bus / 232  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67024 -M-Bus / USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67029 -M-Bus / Modbus  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus Multislave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS485) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS422) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS232 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS2485 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67045 -PROFIBUS / 232 (automatically exchanger, example for bar-code application)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67562 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
485 Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67511 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67511--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM