CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT-820M (HG-J-0001)
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT-820K2(HG-J-0002)
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT 228M (HG-H-0011)
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT 228K (HG-H-0012)
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: K12G BK (HG-H-0019)
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: SPP203K + KNOB
100% Korea Origin Han Gil Control Vietnam Type: HCT-228R (HG-H-0013)
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: HMT330 7S1D001BXAA100A1DAABAA1
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: DPT146 A1DBD110A0X
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: PM-II
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: 50201M
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: 50208AM
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: 50210M
100% Germany Origin Hans-Schmidt Vietnam Model: 50213M
100% Japan Origin ANRITSU Vietnam Model: S-221K-01-1-TPC1-ANP
100% Japan Origin Towa Seiden Vietnam Model: HL-400GZE Length – 200mm
100% Germany Origin VEGA Vietnam Model: SN61.XXANHKNAX
100% Germany Origin TR Electronic Vietnam Model: IEV62-00002
100% Taiwan Origin Dino-Lite Vietnam Model: AM4115-FVT
100% Germany Origin Balluff Vietnam BCC00UP
100% Netherlands Origin Van der Graaf Vietnam Model: RTM 215B40-0430 WB
100% Germany Origin RSF Elektronik Vietnam Code: 822698-01
100% USA Origin Watlow Vietnam Heater Code number: E1J42-AB12
100% USA Origin Proface Vietnam Model: PFXSP5400WAD + PFXSP5B10
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-7000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S-IR (CE,HD-SDI.. Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000S (CE) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000SE (Endless Roatation) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước OPT-1200S Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-5700 new(HD-SDI) Yujin System Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-2205 Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-37 (CE) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-35 (Endless Rotation) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-622S-37 Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-523 (Ceiling Type) Yujin System Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YDC-522T-35 Yujin System Vietnam
Omniscan PAN EOD-350T Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YUW-8000M Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPTH-7900 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7500 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7067 (IP-67,New) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-600N Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-720B Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-700 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-800 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6200D Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YSPC-360-N Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-7200 (HD-SDI) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6000SIRHD (HD, IR) Yujin System Vietnam