CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Camera Housing Vỏ camera YOH-620WP wiper/pump Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YIH-120 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1530 (IP66) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700W wiper unit Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1200 Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1500RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1800RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWH-800 Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-EX Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-600H Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YWB-450/T Yujin System Vietnam
Camera Bracket  S-1500 Yujin System Vietnam
Light Bracket YSLB-560 Yujin System Vietnam
Camera Bracket  OPT-201B/TB Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YHD-105 (110/140) Yujin System Vietnam
Camera Bracket  YIB-310W Yujin System Vietnam
Camera Bracket  IPT-103B Yujin System Vietnam
Light YSL-500 LED (60W LED) Yujin System Vietnam
Light YSL-40LED (40W LED) Yujin System Vietnam
Light YLR-2000 (IR Laser) Yujin System Vietnam
IR LIGHT YIR-1000 Yujin System Vietnam
IR LIGHT YIR-3000 Yujin System Vietnam
HID light YSL-800(800m) Yujin System Vietnam
SPOT LIGHT YSL-300 Yujin System Vietnam
LAMP  (YSL-300) Yujin System Vietnam
LIGHT BRACKET YSLB-560 Yujin System Vietnam
  YOW-200 Yujin System Vietnam
  YSP-850(Pump) Yujin System Vietnam
Cable CABLE-13C Yujin System Vietnam
Cable CABLE-15C Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-300 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ  Camera chống cháy nổ YEXH-400 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-400TH Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1500 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1504 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YOH-600ES (Ex d IIC) Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-600 Yujin System Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXL-500 LIGHT Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-7000EX (Ex d IIC T6) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-1000 (Ex d IIC T6 I) Yujin System Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YEXPT-800-01 Yujin System Vietnam
System Controller Board YRX-200R Yujin System Vietnam
Wireless Bridge System YWX-6000 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng mạch YPB-20 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng mạch YRX-600ED Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC-3 Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC Yujin System Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-300P Yujin System Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H62Z1235PDC Yujin System Vietnam