CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Spinning Impingement Separation Disc GME-R400 APISTE , APISTE  Vietnam
Spinning Impingement Separation Disc GME-R750 APISTE , APISTE  Vietnam
Spinning Impingement Separation Disc GME-R1500 APISTE , APISTE  Vietnam
Hyper Chiller Unit  PCU-SL series APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-SL10000 APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-SL14000 APISTE , APISTE  Vietnam
Water Cooled Chillers PCU-SL12000W APISTE , APISTE  Vietnam
Water Cooled Chillers PCU-SL15000W APISTE , APISTE  Vietnam
Chiller Units  PCU series APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-1610R APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-3310R APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-6320R APISTE , APISTE  Vietnam
Air Cooled Chillers PCU-6330R APISTE , APISTE  Vietnam
Precision Air Conditioning Units PAU series APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-300S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-AR800S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-AZ3000SE APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-AZ7000SE APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-AZ1800SE APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-A920S-HC APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-A1400S-HC APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-A2600S-HC APISTE , APISTE  Vietnam
Air-chilled PAU-A3500S-HC APISTE , APISTE  Vietnam
Instant Precise Dry Air Unit PAU-AZ2000SE-DR APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Equipment PAU-FFU series APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-01FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-03FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-05FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-05FFU-DM APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-A11FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-A14FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-A17FFU APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-A11FFU-ULPA APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-14FFU-ULPA APISTE , APISTE  Vietnam
Clean Fan Filter Unit PAU-A17FFU-ULPA APISTE , APISTE  Vietnam
Oil chillers  VSC series APISTE , APISTE  Vietnam
Air-Cooled VSC-1400S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-Cooled VSC-3200S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-Cooled VSC-4300S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-Cooled VSC-5600S APISTE , APISTE  Vietnam
Air-Cooled VSC-9000S APISTE , APISTE  Vietnam
Panel Cooling Units  ENC series APISTE , APISTE  Vietnam
Non-Flon-Gas & SUS body ENC-GR-SUS series APISTE , APISTE  Vietnam
Non-Flon & Maintenance-free ENC-GR series APISTE , APISTE  Vietnam
Non-Flon & Non-Drain ENC-GR-LE series APISTE , APISTE  Vietnam
Non-Flon ENC-GR-eco series APISTE , APISTE  Vietnam
Non-drain Cooler ENC-LE series APISTE , APISTE  Vietnam
Standard Cooler ENC-AR series APISTE , APISTE  Vietnam
Outdoor Cooler ENC-HD Series APISTE , APISTE  Vietnam
Large Cooler ENC series APISTE , APISTE  Vietnam
Down-Flow Cooler ENC-DF series APISTE , APISTE  Vietnam
400V Cooler ENC-400V series APISTE , APISTE  Vietnam
SUS Cooler ENC-SUS series APISTE , APISTE  Vietnam
Heat-Resistant Cooler ENC-HL series APISTE , APISTE  Vietnam
Control Panel Heat Exchanger (thiết bị điều khiển trao đổi nhiệt) ENH series APISTE , APISTE  Vietnam
Inside-Mount ENH series APISTE , APISTE  Vietnam
Outside-Mount ENH series APISTE , APISTE  Vietnam
Ceiling-Mount ENH series APISTE , APISTE  Vietnam
Outdoor Model ENH-HD series APISTE , APISTE  Vietnam
Overseas Model ENH-CE series APISTE , APISTE  Vietnam
Adaptive Voltage ENH-110L(R) series APISTE , APISTE  Vietnam
Adaptive Voltage ENH-115L(R) series APISTE , APISTE  Vietnam
Adaptive Voltage ENH-130L(R) series APISTE , APISTE  Vietnam
Adaptive Voltage ENH-165L(R) series APISTE , APISTE  Vietnam
Temperature Adjustment unit ENH-B series APISTE , APISTE  Vietnam
Standard Chemical Pumps in GFRPP NJRP Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Standard Chemical Pumps in PVDF NJK Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam
Standard Chemical Pumps in PFA/FEP/ETFE NJL Series Anticorrosive Equipment , Anticorrosive Equipment  Vietnam