CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67422 - CANopen / Modbus slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038-2 -Ethernet / 232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038-5 - Ethernet / 485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 (loop connection) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 (redundancy loop or linear connection)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67022 -M-Bus / 485  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67029 -M-Bus / Modbus  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 485)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS485) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS422) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 485 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS232 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS2485 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67045 -PROFIBUS / 485 (automatically exchanger, example for bar-code application)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67561 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67562 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67119 - USB / Rs485 ADFweb , ADFweb VIETNAM