CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Reservoir 8 ltr met 3 pompen 24 V PT0701045 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met pomp 12V 2193 Exalto Vietnam
Reservoir 8 ltr met pomp 24V 2194 Exalto Vietnam
Rubber leiding zwart 3x6 mm / mtr 2154.N Exalto Vietnam
Schotdoorvoer 6 mm 2130 Exalto Vietnam
T-koppeling 4x6 mm leiding 2156 Exalto Vietnam
T-koppeling 6x6x6 mm 2166 Exalto Vietnam
Terugslagklep grijs voor rubber leiding 2121 Exalto Vietnam
FT 3120 and FT 3150 Free Topology Smart Transceivers Echelon Vietnam  
FT 5000 Smart Transceiver Echelon Vietnam  
FT 6000 Smart Transceiver Echelon Vietnam  
FTT-10A Free Topology Twisted Pair Transceiver Model 50051 Echelon Vietnam  
LPT-11 Link Power Twisted Pair Transceiver Echelon Vietnam  
Neuron 5000 Processor Echelon Vietnam  
Neuron 6050 Processor Echelon Vietnam  
PL 3120/3150/3170 Smart Transceivers Echelon Vietnam  
Pyxos FT Network Chip Echelon Vietnam  
TPT/XF Twisted Pair Tranceivers Echelon Vietnam  
CONTROL POINT DEVICES Echelon Vietnam  
Lumewave CPD 3000 - Outdoor Lighting Controller PL Echelon Vietnam  
Lumewave EMB900 Wireless Lighting Modules Echelon Vietnam  
Lumewave EMB901 Wireless Dimming and Control Module Echelon Vietnam  
Lumewave TOP900 TLX Wireless Lighting Control Module (136.41 connector) Echelon Vietnam  
Lumewave TOP900 TLX-E WIreless Outdoor Lighting Controller Echelon Vietnam  
Lumewave TOP900 TN Wireless Lighting Control Module Echelon Vietnam  
NETWORK INTERFACES Echelon Vietnam  
IzoT U60 FT DIN USB Network Interface Echelon Vietnam  
IzoT U60 FT USB Network Interface Module Echelon Vietnam  
PCC-10 PC LonTalk Adapter Echelon Vietnam  
PCLTA-21 PCI LonTalk Adapter Echelon Vietnam  
SLTA-10 Serial LonTalk Adapter Echelon Vietnam  
U10 USB Network Interface Echelon Vietnam  
U20 USB Network Interface Echelon Vietnam  
SOFTWARE Echelon Vietnam  
IzoT Commissioning Tool (CT) 4.1 Echelon Vietnam  
IzoT Net Server 4.1 Echelon Vietnam  
IzoT SDK 2 Echelon Vietnam  
IzoT ShortStack SDK Echelon Vietnam  
LNS DDE Server Echelon Vietnam  
LonScanner FX Protocol Analyzer Echelon Vietnam  
LumInsight 2 Cloud CMS Echelon Vietnam  
LumInsight™ CMS by Echelon Echelon Vietnam  
LumInsight™ Desktop (formerly LumeStar) Echelon Vietnam  
PL DSK Echelon Vietnam  
MODULES Echelon Vietnam  
CPM 5000 (FT 5000 Control Module) Echelon Vietnam  
IzoT CPM 4200 Wi-Fi Module Echelon Vietnam  
Twisted-pair Control Modules Echelon Vietnam  
MOTION SENSORS Echelon Vietnam  
Lumewave EW-205-12-LU Motion Sensor Echelon Vietnam  
Lumewave FS-305-LU Motion Sensor by Echelon Echelon Vietnam  
Lumewave MWX-LVE-180U Microwave Sensor by Echelon Echelon Vietnam  
ROUTERS, CONTROLLERS AND GATEWAYS Echelon Vietnam  
FT Router 5000 Echelon Vietnam  
IzoT Router 2 Echelon Vietnam  
LPR Routers Echelon Vietnam  
LumInsight IoT Base Station Echelon Vietnam  
LumInsight IoT Gateway Echelon Vietnam  
Lumewave Base Station Echelon Vietnam  
Lumewave CRD 3000 - Control Router Device Echelon Vietnam  
Lumewave Gateway Echelon Vietnam  
Lumewave PL-RF Gateway Echelon Vietnam  
MPR-50 Multi-Port Router Echelon Vietnam  
Router 5000 Chip Echelon Vietnam  
SmartServer 2.2 FT Echelon Vietnam  
SmartServer 2.2 PL Echelon Vietnam  
SmartServer IoT Echelon Vietnam  
i.LON 600 LonWorks/IP-852 Router Echelon Vietnam  
i.LON 700 Edge Router and Network Interface Echelon Vietnam  
STARTER AND EVALUATION KITS Echelon Vietnam  
IzoT CPM 4200 Wi-Fi EVK Echelon Vietnam  
IzoT FT 6000 EVK Echelon Vietnam  
Lumewave Starter Kit Echelon Vietnam  
Mini FX/PL Evaluation Kit Echelon Vietnam  
NodeBuilder® FX/PL Development Tool Echelon Vietnam  
STARTER AND EVALUATION KITS Echelon Vietnam  
IzoT CPM 4200 Wi-Fi EVK Echelon Vietnam  
IzoT FT 6000 EVK Echelon Vietnam  
Lumewave Starter Kit Echelon Vietnam  
Mini FX/PL Evaluation Kit Echelon Vietnam  
NodeBuilder® FX/PL Development Tool Echelon Vietnam  
Smart Outdoor Lighting Pilot Program Echelon Vietnam