CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet (to link: a Master PROFIBUS <--HD67555--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67440 --> DeviceNet Master) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet (triple 4kV isolation) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67161 - DeviceNet slave / SNMP Agent ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67173 - DeviceNet slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67809 - DeviceNet slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
DMX Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
Ethernet Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67648 - Ethernet / Serial ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN (to have:Transparent Tunnelling or Polling with buffering ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi (to connect some CAN devices with a WiFi net ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - CAN / Ethernet (to have: trasparently the CAN on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67413 - CAN / Ethernet (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet (DIN-rail mounting) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67513 - CAN / Ethernet (to link: devices CAN <-- HD67513 --> Devices Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67514--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP (to link: Devices CAN <--HD67515--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67503 - CANopen / Ethernet (to link: Masters/Slaves CANopen <-- HD67513 --> Devices Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM