CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
CAN Open tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen  ADFweb , ADFweb VIETNAM
DeviceNet tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN  ADFweb , ADFweb VIETNAM
Ethernet tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN (Ethernet version, DIN-rail mounting) ADFweb , ADFweb VIETNAM
J1939 tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN  ADFweb , ADFweb VIETNAM
M-Bus tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus  ADFweb , ADFweb VIETNAM
M-Bus Wireless tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters ADFweb , ADFweb VIETNAM
NMEA 2000 tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN  ADFweb , ADFweb VIETNAM
USB tools ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN (USB version, Device Table)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
232 Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67290 - CAM / 232 - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67511 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67511--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038-2 -Ethernet / 232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67038-5 - Ethernet / 485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM