CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67504--> Slaves CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP (to link: Slaves Modbus on Ethernet <--HD67505--> Masters CANopen ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS485) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS422) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS232 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS2485 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN (to have:Transparent Tunnelling or Polling with buffering ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet (to have: trasparently the NMEA 2000 on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet (to link: Devices Ethernet <--HD67223--> Slaves NMEA 2000) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP (to link: a Master Modbus TCP <--HD67225--> Slaves NMEA 2000 ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67048 - J1939 / Ethernet (to have: trasparently the J1939 on the Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67213 - J1939 / Ethernet (to link: Devices Ethernet <--HD67213--> Slaves J1939) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet (to link: a Master PROFIBUS <--HD67563--> Devices Ethernet ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet (to link: a Ethernet Devices <--HD67575-A1--> Slaves PROFIBUS ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67576-A1 - PROFIBUS slave / Ethernet Client  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: a Master PROFIBUS <--HD67564--> Slaves Modbus TCP ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: Masters Modbus TCP <--HD67565--> a Master PROFIBUS ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67579-A1 --> Modbus TCP Client devices) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet ( Daisy chain fiber connections allowed: Single Loop, Point to point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet ( Daisy chain fiber connections allowed: Multi-drop, redundant Double loop, Point to Point )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
EtherNet/IP Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67645 - EtherNet/IP master/ CAN - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM