CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP slave Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67514--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP (to link: Devices CAN <--HD67515--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67504--> Slaves CAN) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP (to link: Devices CAN <--HD67505--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67140 - DeviceNet / Modbus TCP (to link: a Master DeviceNet <--HD67140--> a Master Modbus TCP) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67139 - DeviceNet / Modbus TCP (to link: a Master DeviceNet <--HD67139--> Slaves Modbus TCP) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67152 - DeviceNet / Modbus TCP (to link: Master Modbus TCP <--HD67152--> Slaves DeviceNet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS485) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS422) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS232 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS2485 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: a Master PROFIBUS <--HD67564--> Slaves Modbus TCP )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: Masters Modbus TCP <--HD67565--> a Master PROFIBUS )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67579-A1 --> Modbus TCP Client devices) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67167 - Modbus TCP slave / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67176 - Modbus TCP slave / SNMP Manager ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67083 -M-Bus Wireless / Modbus TCP ADFweb , ADFweb VIETNAM