CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Belt Scale Systems_Weighbridge 6301D Digitizer Saimo weighbridge Vietnam
Belt Scale Systems_Weighbridge N63 serie Saimo weighbridge Vietnam
Belt Scale Systems_Weighbridge N62 serie Saimo weighbridge Vietnam
Belt Scale Systems_Weighbridge N61 serie Saimo weighbridge Vietnam
Saimo belt Speed Sensor (Be used for the series N64, N63 and N62 Belt Scale Systems) N60R serie Saimo belt Speed vietnam
SAIMO PRESSURE-RESISTANT GRAVIMETRIC COAL FEEDER MODEL F55 Saimo Pressure-resistant Vietnam
SAIMO COAL FEEDER FOR FLUIDIZED BED BOILER MODEL: F57 Saimo coal feeder Vietnam
Saimo Weighing Indicator 6000 series Saimo Weighing Indicator Vietnam
Weigh Belt Feeder System Model F51 Saimo belt Speed vietnam
Saimo Mid Range Weigh Belt Feeder System Model F52 Saimo belt Speed vietnam
Saimo Heavy Duty Weigh Belt Feeder System Model F53 Saimo belt Speed vietnam
Saimo Weigh Screw Feeder System Model F65 Saimo belt Speed vietnam
Saimo Batching Control Systems   Saimo belt Speed vietnam
SAIMO Weigh Feeder Controller model 6105 Saimo belt Speed vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel£¬Stainless Steel) 9310 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel£¬Stainless Steel) 9350 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel£¬Stainless Steel) 9355 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL 9370 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel£¬Stainless Steel) 9363 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel) 9330 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel£¬Stainless Steel) 9320 Series Saimo Load cell Vietnam
SAIMO LOAD CELL (Alloy Steel) 9340 Series Saimo Load cell Vietnam
Saimo Sweep Type Sampling Machine Model S70 Saimo Sampling Vietnam
Saimo Sampling Unit (consists of a primary sampler and a crushing & dividing unit) Model S76 Saimo Sampling Vietnam
Saimo Reciprocating Sampling System Model S72 Saimo Sampling Vietnam
SAIMO AUGER SAMPLING SYSTEM FOR TRAIN   Saimo Sampling Vietnam
SAIMO AUGER SAMPLING SYSTEM - TRUCK   Saimo Sampling Vietnam
Saimo Run Off Switches PL10-2D Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Safety Pull Switches PL20 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Belt Damage Detector PL50 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Position Switches Series PL Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Tilt Switch Probe Model SL20 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Tilt SWitch Controller Model SL50 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Motion Monitor PL70 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Under Speed Switches PL60 Saimo Conveyor Protection Vietnam
Saimo Linear Weighers SLW-E Series Saimo Packing Line Vietnam
Saimo Linear Weighers SLW-B Series Saimo Packing Line Vietnam
Saimo Linear Weigher  SLW Serie Saimo Packing Line Vietnam
Auger Fillers SAF Serie Saimo Packing Line Vietnam
Saimo's volumetric Cup Filling Systems SCF series Saimo Packing Line Vietnam
Vertical Form Fill & Seal (VFFS) SVF – I Series Saimo Packing Line Vietnam
Net Weight Open Mouth Bag Packer SOP – N Series Saimo Packing Line Vietnam
Gross Weight Open Mouth Bag Packer SOP – G Series Saimo Packing Line Vietnam
Automatic Open Mouth Bag Packer  SOP – A Series Saimo Packing Line Vietnam
Open Mouth Bag Packer and Bulk Bag Packer Combination System SOP – C Series Saimo Packing Line Vietnam
Semi – Automatic Valve Bag Packer SVP – S Series Saimo Packing Line Vietnam
Automatic Valve Bag Packer SVP – A Series Saimo Packing Line Vietnam
Bulk Bag Packer - Net Weight SBP - N Series Saimo Packing Line Vietnam
Bulk Bag Packer – Gross Weight SBP - G Series Saimo Packing Line Vietnam
Bulk Bag Packer – Bottom Weighing SBP - B Series Saimo Packing Line Vietnam